Услови

Австралија направена едноставна

Услови за веб-страница 2018 година

Оваа веб-локација, www.alexanderb212.sg-host.com, може одвреме-навреме да содржи линкови до одредени други веб-локации и услуги од трети страни, било преку комерцијални договори или со други средства.

Употреба на Логото на Австралија Made Simple вклучително и векторско сликање е забрането за употреба или дистрибуција без изречна дозвола и не се применува претпоставката за Криејтив комонс.

Овие врски се дадени за ваша информација и упатување и како што би очекувале, ние немаме контрола врз тие веб-страници или услуги на трети страни и не сме одговорни за нивната содржина.

Ние не поддржуваме никаков материјал од трета страна што не е конкретно содржан на оваа веб-локација и вие се согласувате дека нема да бидеме страна на која било трансакција или договор што може да произлезе помеѓу вас и која било трета страна.

Вие исто така се согласувате дека нема да бидеме одговорни кон вас за каква било загуба или штета што може да ја претрпите со користење на тие веб-локации и услуги од трети страни. Се согласувате дека нема да вклучите Australia Made Simple во каков било спор што може да го имате со такви веб-локации и услуги на трети страни.

(в) Едноставно во Австралија 2018 година