ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਭਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕਤਾਵਾਂ ਤੱਕ।

 

ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ-ਸਲਾਈਡਰ2

Australia Made Simple ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੁਫਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 

 

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।