Ginawang Simple ang Australia

Ang paglipat sa Australia ay isang pagnanais para sa maraming tao sa buong mundo. Ang mga tao ay pumupunta sa Australia upang magtrabaho, mag-aral, maglakbay at muling makasama ang pamilya. Ang programa ng imigrasyon ng Australia ay nakatuon sa pag-aalok ng mga landas para sa mga tao upang manirahan at magtrabaho sa Australia mula sa mga panandaliang pagkakalagay hanggang sa permanenteng paninirahan at maging pagkamamamayan ng Australia.

 

Sinasaklaw namin ang lahat ng kailangan mong malaman mula sa mga opsyon na available para sa iyo sa Australia, kung aling visa ang kakailanganin mo, kung paano makuha ang iyong visa, paghahanap ng trabaho o unibersidad, ang pinakamagandang lugar para manirahan sa Australia at Serbisyong Tirahan, hanggang sa praktikal na pag-set up ng iyong pagbabangko, paghahanap ng tirahan at pagpapatala ng iyong mga anak sa isang lokal na paaralan sa Australia.

 

Inaasahan namin na salubungin ka sa lalong madaling panahon sa Australia.

review-slider2

Ang Australia Made Simple ay may isang layunin: Upang matupad ang iyong mga Pangarap sa Australia. Upang matukoy kung karapat-dapat kang lumipat sa Australia kunin ang aming LIBRENG VISA ASSESSMENT 

 

Daan-daang libong tao ang lumilipat sa Australia bawat taon upang manirahan, magtrabaho, mag-aral o mahabang paglalakbay (tulad ng mga holiday sa trabaho). Maaari kang maging karapat-dapat.